Seminar for Muslim Youth

Posted By : Admin    March 3, 2020

Ang mga workshop sa INGYouth ay idinisenyo na dagdagan ang mga batang Amerikanong Muslim na LITERACY upang matulungan silang tumugon sa mga madalas itanong tungkol sa Islam, pati na rin upang maiwasan ang labis na labis na pagkilos na madalas na batay sa kamangmangan ng mga tunay na turo ng relihiyon; bumuo ng KONKIDENSYON sa kanilang mga pagkakakilanlan sa Islam batay sa isang mahusay na pag-unawa sa kanilang pananampalataya; at magbigay ng inspirasyon sa ACTION patungo sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng mga Amerikanong Muslim at mga tao ng ibang mga paniniwala, o sa mga walang pananampalataya. Nagbibigay din ang mga workshop ng mga magulang ng mga tip sa pag-iwas sa pang-aapi at mga panuntunan sa pagtiyak ng isang ligtas na kapaligiran sa edukasyon para sa kanilang mga anak.

Popular News