Ang OCM-BARMM ay Nagbigay ng 16,000 Sako ng Bigas para sa BTA Bilang Suporta sa mga Apektado ng Covid-19

Posted By : Admin    April 28, 2020

Jovan M. Rocafort | April 25, 2020 | Ang Pamahalaang Bangsamoro, sa pamamagitan ng Opisina ng Punong Ministro (OCM-BARMM), ay nag-utos ng pagkakaloob ng 16,000 sako ng bigas ngayon, Abril 27, na pantay na hahatiin sa bawat miyembro ng Parliyamento ng Bangsamoro. (Link: https://bit.ly/3aNJV8R)

Popular News